over here porn socket

To Dupilumab μείωσε σημαντικά τη χορήγηση στεροειδών, τις σοβαρές κρίσεις άσθματος και βελτίωσε την πνευμονική λειτουργία σε μια μελέτη Φάσης 3

To Dupilumab μείωσε σημαντικά τη χορήγηση στεροειδών, τις σοβαρές κρίσεις άσθματος και βελτίωσε την πνευμονική λειτουργία σε μια μελέτη Φάσης 3

Η Sanofi και η Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ανακοίνωσαν ότι η ερευνητική μελέτη Φάσης 3 για την αξιολόγηση του dupilumab σε ενήλικες και εφήβους με σοβαρό άσθμα εξαρτώμενο από στεροειδή πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο και τα βασικά δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία.

Για το πρωτεύον καταληκτικό σημείο, την 24η εβδομάδα στον συνολικό πληθυσμό, το dupilumab που προστέθηκε στις καθιερωμένες θεραπείες μείωσε σημαντικά τη χρήση από του στόματος κορτικοστεροειδών (OCS) ως θεραπεία συντήρησης κατά 70% κατά μέσο όρο (διάμεση μείωση 100%) σε σύγκριση με μείωση κατά 42% με το εικονικό φάρμακο (διάμεση μείωση 50%) (p < 0,0001). Σε προκαθορισμένες αναλύσεις ασθενών με τιμές ηωσινόφιλων μεγαλύτερες ή ίσες με 300 κύτταρα/μικρολίτρο κατά την έναρξη της μελέτης, η προσθήκη του dupilumab μείωσε σημαντικά τη χορήγηση από του στόματος κορτικοστεροειδών κατά 80% κατά μέσο όρο (διάμεση μείωση 100%) σε σύγκριση με μείωση κατά 43% με το εικονικό φάρμακο (διάμεση μείωση 50%)(ονομαστικό p = 0,0001).

Στις 24 εβδομάδες, παρά τη μειωμένη χορήγηση από του στόματος κορτικοστεροειδών, οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με dupilumab παρουσίασαν λιγότερες σοβαρές κρίσεις (εξάρσεις) άσθματος κατά 59% στον συνολικό πληθυσμό (p < 0,0001), ενώ σημειώθηκαν κατά 71% λιγότερες σοβαρές κρίσεις άσθματος σε ασθενείς με τιμές ηωσινόφιλων μεγαλύτερες ή ίσες με 300 κύτταρα/μικρολίτρο. Επιπλέον, στις 24 εβδομάδες, και σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, το dupilumab βελτίωσε την πνευμονική λειτουργία, η οποία αξιολογήθηκε με βάση τον όγκο του βίαια εκπνεόμενου αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο (FEV1) που ήταν ίσος με 220ml (15%) στον συνολικό πληθυσμό (p = 0,0007) και ίσος με 320ml (25%) σε ασθενείς με τιμές ηωσινόφιλων μεγαλύτερες ή ίσες με 300 κύτταρα/μικρολίτρο (ονομαστικό p = 0,0049).

«Αυτή η μελέτη Φάσης 3 κατέδειξε ότι οι ασθενείς με την πιο σοβαρή μορφή άσθματος μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά την εξάρτησή τους από κορτικοστεροειδή χορηγούμενα από του στόματος, ενώ οι μισοί από αυτούς ήταν σε θέση να διακόψουν πλήρως τη λήψη κορτικοστεροειδών, τα οποία δεν ενδείκνυνται για μακροχρόνια χρήση και δυνητικά σχετίζονται με σοβαρούς και πιθανώς μη αναστρέψιμους κινδύνους
ασφάλειας. Είναι σημαντικό ότι, παρά τη μείωση της χορήγησης των από του στόματος κορτικοστεροειδών, το dupilumab σχετίστηκε με βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας. Πρόκειται για την τρίτη μελέτη στην οποία το dupilumab κατέδειξε μείωση των σοβαρών κρίσεων άσθματος και βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας σε μια ευρεία ομάδα ασθενών με μη ελεγχόμενο άσθμα – αυτό το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστικό σε ασθενείς με αυξημένα επίπεδα δεικτών φλεγμονώδους αντίδρασης τύπου 2, όπως τιμές ηωσινόφιλων μεγαλύτερες από 300» δήλωσε ο George D. Yancopoulos, M.D., Ph.D., President και Chief Scientific Officer της Regeneron. «Το dupilumab μπλοκάρει το μονοπάτι IL-4/IL-13, το οποίο αποτελεί κεντρικής σημασίας στοιχείο της αλλεργικής φλεγμονής τύπου 2. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην έρευνα της χρήσης του dupilumab σε άλλες φλεγμονώδεις νόσους τύπου 2 συμπεριλαμβανομένης της ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας, των ρινικών πολυπόδων, της παιδιατρικής ατοπικής δερματίτιδας και της τροφικής αλλεργίας».

«Αυτή η μελέτη Φάσης 3 συμπεριέλαβε ασθενείς με σοβαρό άσθμα εξαρτώμενο από στεροειδή, ανεξάρτητα από τα επίπεδα ηωσινόφιλων ή άλλους βιοδείκτες κατά την έναρξη της μελέτης, και τα αποτελέσματα κατέδειξαν βελτιώσεις σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο όσον αφορά στην πνευμονική λειτουργία και τις εξάρσεις άσθματος στις υποομάδες των ασθενών – εκείνων με τιμές ηωσινόφιλων μεγαλύτερες από 300 κύτταρα/μικρολίτρο κατά την έναρξη της μελέτης, μεγαλύτερες από 150 κύτταρα/μικρολίτρο και μικρότερες από 150 κύτταρα/μικρολίτρο» δήλωσε ο Elias Zerhouni, M.D., President, Global R&D της Sanofi. «Είναι εκπληκτικό το ότι το dupilumab κατέδειξε σταθερή βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας σε όλο το πιλοτικό πρόγραμμα για το άσθμα, γεγονός κρίσιμης σημασίας για ασθενείς με σοβαρό άσθμα που αντιμετωπίζουν έκπτωση της αναπνευστικής τους ικανότητας σε καθημερινή βάση».

Το προφίλ ασφάλειας και ανοχής του dupilumab σε αυτή τη μελέτη ήταν σύμφωνο με προηγούμενες μελέτες. Περισσότεροι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με dupilumab παρουσίασαν αντιδράσεις στο σημείο έγχυσης (9% για το dupilumab έναντι 4% για το εικονικό φάρμακο). Περισσότεροι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με dupilumab οι οποίοι παρουσίασαν αυξήσεις στις τιμές των ηωσινοφίλων (14% για το dupilumab έναντι 1% για το εικονικό φάρμακο), οι περισσότερες εκ των οποίων ήταν μικρές και η πλειοψηφία των οποίων αντιμετωπίστηκε. Τα συνολικά ποσοστά των ανεπιθύμητων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων λοιμώξεων, επιπεφυκίτιδας και έρπη ήταν συγκρίσιμα ανάμεσα στην ομάδα θεραπείας με dupilumab και την ομάδα θεραπείας με εικονικό φάρμακο.

Ασθενείς με σοβαρό, χρόνιο άσθμα ζουν με σημαντική έκπτωση της πνευμονικής λειτουργίας, περίπου κατά 52% της προβλεπόμενης φυσιολογικής για τους ασθενείς κατά την έναρξη της εν λόγω μελέτης, γεγονός που επηρεάζει την ικανότητά τους να αναπνέουν φυσιολογικά και ενδέχεται να οδηγήσει σε συχνές εξάρσεις που απαιτούν ισχυρή θεραπεία. Αυτά τα προβλήματα παρουσιάζονται ακόμα και σε ασθενείς που λαμβάνουν χρόνια θεραπεία με κορτικοστεροειδή χορηγούμενα από του στόματος για τη διαχείριση των συμπτωμάτων τους.

Στη μελέτη Φάσης 3, γνωστή ως LIBERTY ASTHMA VENTURE, πρόσθετα αποτελέσματα σχετικά με δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία στις 24 εβδομάδες συμπεριέλαβαν τα εξής:

• Στον συνολικό πληθυσμό, το 80% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με dupilumab μείωσε τη δόση των χορηγούμενων από του στόματος κορτικοστεροειδών τουλάχιστον κατά το ήμισυ, ενώ διατήρησε τον έλεγχο του άσθματος σε σύγκριση με το 50% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο (p < 0,0001). Σε ασθενείς με τιμές ηωσινόφιλων μεγαλύτερες ή ίσες με 300 κύτταρα/μικρολίτρο (υψηλές τιμές ηωσινοφίλων), το dupilumab επέτρεψε μείωση της δόσης των χορηγούμενων από του στόματος κορτικοστεροειδών τουλάχιστον κατά το ήμισυ στο 88% των ασθενών σε σύγκριση με το 52% των ασθενών που έλαβε εικονικό φάρμακο (ονομαστικό p = 0,0011).
• Στον συνολικό πληθυσμό, το 69% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με dupilumab μείωσε τη δόση των χορηγούμενων από του στόματος κορτικοστεροειδών κάτω από 5 mg ανά ημέρα, ενώ διατήρησε τον έλεγχο του άσθματος σε σύγκριση με το 33% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο (p < 0,0001)∙ στην ομάδα ασθενών με υψηλές τιμές ηωσινοφίλων, το 84% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με dupilumab μείωσε τη δόση των χορηγούμενων από του στόματος κορτικοστεροειδών κάτω από 5 mg ανά ημέρα σε σύγκριση με το 40% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο (ονομαστικό p = 0,0002).

«Το σοβαρό, μη ελεγχόμενο άσθμα μπορεί να οδηγήσει σε εξάρτηση από κορτικοστεροειδή χορηγούμενα από του στόματος, με τη συστημική έκθεση στα στεροειδή να οδηγεί δυνητικά σε σοβαρές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως αύξηση βάρους, διαβήτη, οστεοπόρωση, γλαύκωμα, άγχος, κατάθλιψη, καρδιαγγειακή νόσο και ανοσοκαταστολή» δήλωσε ο Καθηγητής Mario Castro, M.D., MPH, FCCP, Washington University School of Medicine στο St. Louis. «Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για νέες θεραπείες που να μπορούν να μειώσουν τη χρόνια χρήση κορτικοστεροειδών ή να απαλλάξουν τους ασθενείς από αυτή, καθώς επίσης να μειώσουν τις σοβαρές κρίσεις άσθματος και να βελτιώσουν την πνευμονική λειτουργία σε αυτό τον πληθυσμό ασθενών του οποίου η θεραπεία παρουσιάζει δυσκολίες».

Η μελέτη VENTURE συμπεριέλαβε 210 ασθενείς (103 στο σκέλος του dupilumab και 107 στο σκέλος του εικονικού φαρμάκου) με σοβαρό άσθμα και τακτική χορήγηση κορτικοστεροειδών από του στόματος ως θεραπεία συντήρησης στους έξι μήνες πριν την ένταξη στη μελέτη. Στην εν λόγω μελέτη, το συνταγογραφούμενο από του στόματος κορτικοστεροειδές ήταν η πρεδνιζόνη ή η πρεδνιζολόνη. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε αναλογία 1:1 και έλαβαν θεραπεία είτε με dupilumab (300 mg κάθε δεύτερη εβδομάδα με δόση φόρτισης 600 mg) είτε με εικονικό φάρμακο. Η διάμεση τιμή ηωσινοφίλων κατά την έναρξη της μελέτης ήταν 260 ηωσινόφιλα/μικρολίτρο.

Λεπτομερή αποτελέσματα από αυτή τη μελέτη θα υποβληθούν για παρουσίαση σε μελλοντικό ιατρικό συνέδριο. Η μελέτη VENTURE είναι η τρίτη κλινική μελέτη στο πλαίσιο του κλινικού προγράμματος για το μη ελεγχόμενο επίμονο άσθμα και ακολουθεί τα θετικά αποτελέσματα από τη μελέτη Phase 3 QUEST και την πιλοτική μελέτη Φάσης 2b του dupilumab. Οι εταιρείες σχεδιάζουν να υποβάλουν Συμπληρωματική Αίτηση για Άδεια Βιολογικών Προϊόντων (sBLA) στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους. Στο πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης LIBERTY ASTHMA περιλαμβάνεται και η κλινική δοκιμή TRAVERSE, μια μακροχρόνια μελέτη επέκτασης για την ασφάλεια. Η πιθανή χρήση του dupilumab στη θεραπεία του άσθματος βρίσκεται υπό κλινική ανάπτυξη, και η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά του δεν έχουν πλήρως αξιολογηθεί από κάποια ρυθμιστική αρχή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης παραχώρησε άδεια κυκλοφορίας για το dupilumab για χρήση σε ενήλικες με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα οι οποίοι έχουν κριθεί κατάλληλοι για συστηματική θεραπεία τον Σεπτέμβριο του 2017.

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply