over here porn socket

Amgen και Allergan παρουσίασαν στο ευρωπαϊκό συνέδριο ογκολογίας δεδομένα φάσης ΙΙΙ για το ΑΒΡ 980

Amgen και Allergan παρουσίασαν στο ευρωπαϊκό συνέδριο ογκολογίας δεδομένα φάσης ΙΙΙ για το ΑΒΡ 980

Η Amgen (NASDAQ:AMGN) και η Allergan plc. (NYSE:AGN) ανακοίνωσαν στοιχεία από τη μελέτη Φάσης ΙΙΙ, που αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του ABP 980 (βιοομοειδές του trastuzumab) σε σχέση με το φάρμακο αναφοράς, σε ασθενείς με πρώιμο, θετικό στον υποδοχέα ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα τύπου 2 (HER2) καρκίνο του μαστού. Τα δεδομένα αποτελεσματικότητας στην προ εγχειρητική φάση της μελέτης, παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ογκολογίας (ESMO) και αφορούν τη συνολική ανταπόκριση όπως αυτή αξιολογήθηκε από τοπικούς ερευνητές καθώς και από ανεξάρτητο παθολογοανατομικό έλεγχο. Τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και ανοσογονικότητα υποστηρίζουν την κλινική αξία του ABP 980 ως βιοομοειδές του trastuzumab και έρχονται να προστεθούν στα συνολικά δεδομένα που είναι αυτή τη στιγμή υπό εξέταση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και τον Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων της ΗΠΑ (FDA).

«Τα βιοομοειδή έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν σε περισσότερους ασθενείς πρόσβαση σε θεραπείες υψηλής ποιότητας με αποδεδειγμένο προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας», δήλωσε ο Serafin Morales, M.D., ιατρός ογκολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομεία Arnau de Villanova, στη Lleida της Ισπανίας. «Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν σήμερα προστίθενται στο σύνολο των δεδομένων που καταδεικνύουν την ισοδυναμία μεταξύ του ABP 980 και του trastuzumab».

Τα κύρια τελικά σημεία της μελέτης ήταν η διαφορά κινδύνου (RD) και η αναλογία κινδύνου (RR) πλήρους παθολογοανατομικής ανταπόκρισης στον ιστό του μαστού και τους μασχαλιαίους λεμφαδένες, ενώ τα προκαθορισμένα περιθώρια ισοδυναμίας ήταν +/- 13% για το RD και 0.759 έως 1.318 για το RR. Με βάση τα στοιχεία της τοπικής αξιολόγησης από τους ερευνητές, το 48% των ασθενών στο σκέλος του ABP 980 και το 40.5% στο σκέλος του trastuzumab πέτυχαν πλήρη παθολογοανατομική ανταπόκριση. Το RD και το RR της πλήρους παθολογοανατομικής ανταπόκρισης ήταν 7.3% (90% CI: 1.2, 13.4) και 1.19 (90% CI: 1.033, 1.366), αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις ευαισθησίας που έγιναν από τον κεντρικό ανεξάρτητο παθολογοανατομικό έλεγχο, έδειξαν ότι το 47.8% των ασθενών στο σκέλος του ABP 980 και το 41.8% των ασθενών στο σκέλος του trastuzumab, πέτυχαν πλήρη παθολογοανατομική ανταπόκριση. Το RD και το RR της πλήρους παθολογοανατομικής ανταπόκρισης ήταν 5.8% (90% CI: -0.5, 12.0) και 1.14 (90% CI: 0.933, 1.312), αντίστοιχα.

Η συχνότητα, ο τύπος και η σοβαρότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν παρόμοια μεταξύ του ABP 980 και του trastuzumab, Δεν προέκυψαν νέα στοιχεία για την ασφάλεια σε σύγκριση με το γνωστό προφίλ ασφάλειας του trastuzumab.

«Η δέσμευση και αποστολή μας στην Amgen είναι να υπηρετούμε τους ασθενείς. Αξιοποιούμε τα 35 και πλέον έτη εμπειρίας μας στη βιοτεχνολογία χρησιμοποιώντας το ίδιο προσωπικό, τις ίδιες υπηρεσίες και την ίδια εμπειρία παραγωγής από την καινοτόμο επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας ώστε να παράγουμε υψηλής ποιότητας, αξιόπιστα βιοομοειδή για ορισμένες από τις πλέον σύνθετες ασθένειες», δήλωσε ο Sean E. Harper, M.D., αντιπρόεδρος Έρευνας και Ανάπτυξης της Amgen. «Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν ενισχύουν τη δυναμική του ABP 980 για ασθενείς με καρκίνο του μαστού και προσβλέπουμε στις συνεχιζόμενες συζητήσεις με τις ρυθμιστικές αρχές».

«Η Allergan είναι υπερήφανη για τη συνεργασία της με την Amgen στην ανάπτυξη διαφόρων βιοομοειδών στην ογκολογία που έχουν σημαντικές απαιτήσεις σε εξειδίκευση, υποδομή και επένδυση, προκειμένου να διασφαλίσουμε ασφαλείς θεραπείες για τους ασθενείς», δήλωσε ο David Nicholson, Ph.D., υπεύθυνος έρευνας και ανάπτυξης στην Allergan. «Είμαστε ενθουσιασμένοι με την πρόοδο του ABP 980 και δεσμευόμαστε για την ανάπτυξή του με την ελπίδα να παρέχουμε στους ασθενείς μια αποτελεσματική εναλλακτική λύση».

Η Amgen και η Allergan συνεργάζονται στην ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση τεσσάρων βιοομοειδών στην ογκολογία. Η Amgen έχει συνολικά 10 βιοομοειδή στο χαρτοφυλάκιό της, ένα από τα οποία έχει ήδη εγκριθεί από τον FDA και τις ανάλογες ευρωπαϊκές αρχές.

Σχεδιασμός Μελέτης Φάσης 3 για το ABP 980
Η μελέτη Φάσης III του ABP 980 LILAC ήταν μία τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με δραστική ουσία μελέτη (20120283) που αξιολόγησε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του ABP 980 σε σύγκριση με το trastuzumab σε ενήλικες γυναίκες με πρώιμο, HER2-θετικό καρκίνο του μαστού. Τυχαιοποιήθηκαν 725 ασθενείς, με 364 ασθενείς στην ομάδα του ABP 980 και 361 ασθενείς στην ομάδα του trastuzumab.

Στην προεγχειρητική φάση, οι εγγεγραμμένοι ασθενείς έλαβαν χημειοθεραπεία με επιρουβικίνη και κυκλοφωσφαμίδη (EC) κάθε τρεις εβδομάδες (Q3W) για τέσσερις κύκλους. Μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας, οι ασθενείς που είχαν επαρκή καρδιακή λειτουργία τυχαιοποιήθηκαν 1:1 για να λάβουν ABP 980 ή trastuzumab, μαζί με paclitaxel, κάθε τρεις εβδομάδες και για τέσσερις κύκλους. Η εγχείρηση (αφαίρεση μαστού και του λεμφαδένα-φρουρού ή μασχαλιαίων λεμφαδένων) πραγματοποιήθηκε τρεις έως επτά εβδομάδες μετά την τελευταία δόση ABP 980 ή trastuzumab κατά την προεγχειρητική φάση και αναλύθηκε η πλήρης παθολογοανατομική ανταπόκριση.

Στην φάση της επικουρικής θεραπείας, μετά την εγχείρηση, οι ασθενείς έλαβαν ABP 980 ή trastuzumab Q3W για διάστημα έως και ενός έτους από την πρώτη μέρα που χορηγήθηκε ένα από τα δύο προϊόντα κατά την προεγχειρητική φάση. Οι ασθενείς που έλαβαν ABP 980 κατά την προεγχειρητική φάση συνέχισαν να λαμβάνουν ABP 980 Q3W και στη φάση της επικουρικής θεραπείας. Οι ασθενείς που έλαβαν trastuzumab κατά την προεγχειρητική φάση είτε άλλαξαν σε ABP 980 είτε συνέχισαν να λαμβάνουν trastuzumab Q3W και στη φάση της επικουρικής θεραπείας. Η κατανομή σε μια θεραπευτική ομάδα κατά την προεγχειρητική φάση και κατά τη φάση επικουρικής θεραπείας έγινε με τυχαιοποίηση, όπως και η μετάβαση από το trastuzumab στο ABP 980 μετά την προεγχειρητική φάση.

Η αρχική ανάλυση πραγματοποιήθηκε όταν ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση του τελευταίου ασθενούς μετά την προεγχειρητική θεραπεία. Τα στατιστικά στοιχεία αξιολογήθηκαν συγκρίνοντας το διάστημα εμπιστοσύνης του RD και RR της πλήρους παθολογοανατομικής ανταπόκρισης στον ιστό του μαστού και τους μασχαλιαίους λεμφαδένες με τα προκαθορισμένα περιθώρια ισοδυναμίας.

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply